top of page

Açık Sahne  Projesi

Nesin Köyleri Derneği tarafından Hizmet alımı
 

Hizmetin Tanımı:
IPA/2020/421-391/03-300000030


 

Hizmetin Amacı

Nesin Köyleri Derneği’nin yürüttüğü ELELE Destek Hibe Programı tarafından finanse edilen Açık Sahne projesi kapsamında video kayıt ekipmanları satın alınacaktır. Ekipman satın alma amaçlarımız arasında;
 

 • ●  Açık Sahne projesinin aşamaları kayıt altına alınarak proje kapsamında da planlanan belgesel için materyal toplama,

 • ●  Açık Sahne projesinin sosyal medya ve diğer medyalarda görünürlüğünü sağlamak açısından görüntü kaydetme,

 • ●  Açık Sahne performanslarının profesyonel kayda alınarak proje çıktısının somutlaştırılması,

 • ●  Nesin Köyleri Derneği projelerinin arşivlenmesi ve ulaşılabilir kılınması düsturuyla kayıt oluşturma

  bulunmaktadır.

Kapsamı
 

 1. Açık Sahne projesi kapsamında Sanat Kampı ve Açık Sahne etkinliğinin profesyonel şekilde kayda alınabilmesi için gereken ışık donanımı ve kamera stabilizörü ekipmanlarının satın alımı yapılacaktır.

  Sanat Kampı etkinliklerinin ve Açık Sahne gecesi videosunun çekilmesi ve yaygınlaştırılmasına yarayacak bu ekipmanlar sayesinde başka genç sanatçılara da ilham olacak ve Nesin Köyleri Derneği’nin görünürlüğü artacaktır.

Lojistik ve Zamanlama
 

 1. 4.1.  Hizmetin sağlanacağı yer Online alışveriş

 2. 4.2.  Başlama tarihi ve uygulama süresi

  En yakın tarihte başlaması planlanıp proje bitimine (01.01..2024) kadar sürmesi hedeflenmektedir.

 

Deneyim ve Özellik

Açık Sahne projesi kapsamında ekipman satın alımından beklenen cihazlar:

● ● ● ●

Garanti kapsamı 2 yılın altına düşmeyen; Gimbal (Kamera Stabilizörü)
Paraflaş (2’li Sabit Işık Kaynağı)
Tepe Flaş (Kameraya Takılabilir Fotoğraf Flaşı)

Teklif
belirtilen deneyimler ve referanslar çerçevesinde en uygun teklifi veren firma ile anlaşma sağlanacaktır.

veren firmalarla teklif öncesi proje ekibi tarafından ön görüşme yapılacaktır. Yukarıda

Talep edilen Hizmetlerde Yüklenici tarafındaki aksama durumunda (taahhüt edilen tarihlerde iş/hizmetin verilmemesi) cezai madde uygulanacaktır. Aylık hak edilen ödemenin sözleşme bedeli üzerinden %10’u (yüzde on) ceza bedeli olarak kesilecektir.

 

Son Teklif Tarihi: 14.10.2023
İlan Tarihi: 01.10.2023

bottom of page